Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

Sandang di dalam PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA terbahagi kepada 3 kategori iaitu :
A. Sandang Berjawatan, B. Sandang Kehormat, C. Sandang Khas


A. SANDANG BERJAWATAN


01. Seri Mahkota Agung Cula Sakti
(Penaung Agung)


02. Seri Mahkota Agung Pelangi Sakti
(Penaung Negeri)


03. Seri Mahkota Agung Cula Pelangi
(Mahaguru)


04. Seri Mahkota Agung Bintang Pelangi
(Imam Khalifah Agung)


05. Seri Mahkota Agung Relang Pelangi
(Timbalan Imam Khalifah Agung & Imam Khalifah Negeri)


06. Seri Mahkota Bintang Pelangi
(Timbalan Imam Khalifah Negeri)


07. Seri Mahkota Relang Pelangi
(Kipas Emas)


08. Seri Mahkota Cahaya Pelangi
(Khalifah Besar)


09. Seri Cula Pelangi
(Waris Beradat)


10. Seri Bintang Pelangi
(Ketua Beradat)


11. Seri Relang Pelangi
(Khalifah Kanan/Srikandi Kanan)


12. Seri Cahaya Pelangi
(Khalifah / Srikandi)


13. Seri Pelangi
(Khalifah Muda/Srikandi Muda)


B. SANDANG KEHORMAT


01. Mahkota Agung Seri Pelangi Sakti


02. Mahkota Agung Seri Bintang Pelangi


03. Mahkota Agung Seri Relang Pelangi


04. Mahkota Seri Bintang Pelangi


05_Mahkota_Seri_Relang_Pelangi


06. Mahkota Seri Cahaya Pelangi


07. Mahkota Cula Pelangi


08. Mahkota Bintang Pelangi


C. SANDANG KHAS


01. Ahli Lembaga Waris Amanah


02. Panglima Singa Malaya


03. Pelangi Hitam