Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

Hasil keputusan mesyuarat Majlis Gurulatih Kebangsaan yang telah diadakan pada 1 November 2020 memutuskan untuk membentuk empat (4) jawatankuasa kecil bagi memastikan perjalanan dan pengurusan Majlis Gurulatih berjalan dengan lancar dan tersusun serta dapat mencapai hasrat dan halatuju penubuhan Majlis Gurulatih Kebangsaan. Jawatankuasa kecil tersebut adalah seperti berikut :

 

            i.          Jawatankuasa Kecil Pembangunan Gurulatih

 

            ii.          Jawatankuasa Kecil Pembangunan Murid

 

            iii.         Jawatankuasa Kecil Kejohanan

 

            iv.        Jawatankuasa Kecil Pelajaran dan Penilaian

 

 Setiap jawatankuasa kecil tersebut akan dianggotai oleh Jawatankuasa Majlis Gurulatih Kebangsaan sesi 2020-2022.