Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

Berita/Aktiviti

13 Dis 2018

     Lembaga Beradat Kebangsaan kali ke 3 nya pada 29 Dis 2018 jam 1430.Mesyuarat kali ini akan diadakan di Taman Melawati, Hulu Klang, Selangor. Selain mengambil maklum isu-isu pengurusan badan adat negeri dan amalan adat-istiadat, pihak pengurusan mesyuarat juga akan mengambil kesempatan untuk menjelaskan surat-surat pekeliling adat yang telah dikeluarkan di sepanjang tahun2018.

     Dalam mesyuarat ini pihak pengurusan pusat juga berhajat untuk mendapat maklumat berhubung dengan status pengisian jawatan utama badan adat di setiap negeri. Jawatan-jawatan ini termasuklah ImamKhalifah, Timbalan ImamKhalifah, KipasEmas, KhalifahBesar.

     Semua Pengerusi Lembaga Beradat Negeri diminta hadir. Tuan Haji Mohd Anuar bin Haji Abdul Hamid, Pengerusi Lembaga Beradat Kebangsaan, menyatakan agak sukar untuk mentadbir hal pelaksanaan adat-istiadat negeri jika mereka yang memegang jawatan tidak komited dalam melaksanakan tugas, dan lebih aneh lagi apabila memberi pandangan dan teguran seolah-olah mereka berada di luar komuniti pengurusan. Sikap penyelesai masalah hendalah menjadi prinsip pengurusan tetapi bukan pencetus masalah.

 

4 Dis 2018

 


 

Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia sedang berusaha untuk membentuk sebuah urus setiabagi menyelaras kegiatan Silat Gayong Malaysia di luar negara. Dalam memulakan langkah ini pihak Pertubuhan telah menganjurkan sebuah seminar bagi pendedahan pengendalian salah satu kaedah pengajaran yang dianjurkan di luar negara ( USA, Morocco, Belgium, Germany dan UK) yang disebut sebagai Close Quarter Combat. Seminar ini telah diadakan di PWTC dengan kerjasama Kelab Sukan PWTC dan Akademi PSSGM KL pada 1-2 Dis. 2018. Fasilitator seminar adalah terdiri dari Cikgu Sulaiman Sharif, Dr Lateef (Youth Development UPM), En Ayman Yusuf (Close Security and Executive Protection), Dr. Zainal Latif (Global PerforminArtdaYBhDato ’  ShaharudiHamid.

Tuan Haji Mohd Anuar Abdul Hamid, Pengerusi Biro Tadbir merangkap Timbalan YDP II PSSGM telah merasmikan seminar tersebut. Cikgu Abdul Rais Abdul Rahaman, Pengerusi Lembaga Beradat Negeri WP turut hadir di majlis tersebut. Mengikut Tuan Haji Anuar, unsur Close Quarter Combat akan dijadikan satu pakej pengajaran yang akan ditawarkan kepada penguatkuasa pada tahun 2019. Gurulatih-gurul;atih yang berminat ditawarkan untuk menyertai seminar dan latihan ini untuk menjadi tenaga pengajar bidang ini.

 

24 Nov 2019

     Program Makan Malam Segayong Seirama 2018 PSSGM Selangor telah dihadiri seramai 400 orang tetamu yang terdiri daripada gelanggang-gelanggang, wakil-wakil daerahdannegerisertajemputandaripadabeberapaPertubuhanSilatlain,badan NGO serta Sekolah Tahfiz . Tetamu kehormat yang hadir termasuk YBhg. Hajah SitFadzilahDatoMeorAbdulRahman (WarisMutlakPSSGM),  YBhg.Sazali Salleh DatoMeor  Abdul Rahman(AhliLembagaWaris  Amanah),YBhg.HajiMohdAnwar Abdul Hamid (Ahli Lembaga Waris Amanah Silat Seni Gayong merangkap Pengerusi Lembaga Adat PSSGM), YBhg. Dr. Abdul Mufti Haji Ansari (Ahli Lembaga  Waris  Amanah  PSSGM),YBhg.Tan  Sri  MuhammadHaji  Muhammad Taib (Ima Khalifa PSSGM  Selangor), YBhg. Tan Sri  DatoHaji  Zainal Dahalan (TimbalanImam KhalifahPSSGM  Selangor),YBhg.DatoHajiZainalAbidin HajiSakom(Yang Dipertua PSSGM Selangor), Khalifah BesarPSSGM Selangor (Cikgu Ezhar Abasdan Haji Mohd Sani Morni).

     Makan malam ini dilaksanakan bersempena pelancaran Tabung Amanah Gayong Selangor yang telah dirancang untuk dirasmikan oleh Menteri BesarSelangor. Walau bagaimanapun majlis tersebut telah dirasmikan oleh wakilnya YB Tuan Mohd Najwan Halimi (ADUN Kota Anggerik). Turut dirasmikan adalah hala tuju PSSGM Selangor ke arah memprofesionalkan silat dengan pengamalan pengurusan kualiti ISO yang telah diperoleh sejak tahun 2017 yang lalu dan cadangan membangunkan Pusat Latihan Tertinggi PSSGM Selangor.

     PenganugerahanSandangKehormattelahdisampaikanolehYBhg.SazaliSalleh DatoMeor  AbdulRahman  iringi  Waris  Mutlak  dan  para  LembagaWaris  Amanah. Penerima sandang tersebut adalah YB Tuan Mohd Najwan Halimi, Encik Eszraq Zakaria (Pegawai Khas Parlimen Kapar), Encik Mohd Akif Ruzaini Ab Ghofar (Pegawai Khas ADUN Kota Anggerik), Encik Sherhan Nizam Abd Aziz(Pengurus BesarYayasanBasmiKemiskinan),EncikMohdNazrin(Setiausaha  program  Peduli Rakyat),Encik  Abdullah BinAbdul Rani(KetuaKampung Delik,Klang).

     Penyampaian Penghargaan Khas juga telah disampaikan dimajlis ini. Anugerah Daerah Terbaik diterima oleh Daerah Petaling, anugerah Gelanggang Terbaik oleh Gelanggang Panglima Hitam Batu Arang, anugerah Gurulatih Terbaik oleh Cikgu Mohd Rizal Ramli, Daerah Kuala Selangor, anugerah Tokoh Gayong Selangor olehCikgu Tuan Haji Lamsah Arbai @Bai. Pemilihan ini penerima anugerah- anugerah ini telah diketuai oleh Cikgu Rosman Ismail bersama Cikgu Mohd Ezhar Abas, Khalifah Besar Selangor dan bahagian pentadbiran PSSGM Selangor.

     Tempat Jamuan Makan Malam Segayong Seirama ini telah ditaja oleh YB Tuan Mohd Najwan Halim, manakala Encik Eszraq Zakaria menaja jamuan yang disajikan tema sajian ialah ala kampung. Majlis ini diserikan dengan persembahan silat, puisi Anak Gayong, nyanyian lagu klasik, dan persembahan teater. Turut hadir bagi mengawal dan memantau keselamatan majlis adalah pegawai polis dari IPD dan IPK Negeri Selangor. Makan Malam Segayong Seirama melabuhkan tirai pada jam 11 malam.

 

19 Nov 2018

     Lembaga Waris Amanah telah mengadakan mesyuarat kali ke 4 pada 10 Nov 2018. Beberapa  isu  semasa  pengurusan  Silat  SeniGayong Malaysia telah menjadi tumpuan perbincangan. Antaranya telah menyentuh perkara-perkara berikut:

 

v    Semua ahli diingatkan akan fungsi ahli Lembaga Watis Amanah. Sandang  yang dipakai oleh setiap ahli adalah yang tertinggi dalam lanskap struktur adat Silat Seni Gayong Malaysia. Ini bermakna pemegang sandang tidak layak  untuk memegang mana-mana jawatan dalam badan Lembaga Beradat, Majlis Gurulatih mahupun Pentadbiran kecuali sebagai Penasihat(ex-officio)

 

v    Kini terdapat kekeliruan mengenai fungsi Badan Beradat, Majlis Gurulatih dan Pentadbiran. Dengan demikian perlu diadakan seminar penerangan mengenai fungsi, peranan dan bidang kuasa badan-badan ini kepada pengurus-pengurus badan ini dengansegera.

 

v    Badan-badan Beradat Negeri digesa supaya melaksanakan aktiviti bagi menentukan pemegang jawatan dan sandang jelas akan peranan masing- masing. Setakat ini Buku Panduan Adat telah disediakan sebagai rujukanasas. Namun begitu sebuah surat pekeliling adat sedang disediakan dalam masa terdekat bagi memperincikan tugas-tugas pemegang jawatanadat.

 

v    Dimaklumkan bahawa Gayong Australia Federation akan mengadakan majlis penyampaian sandangnya pada 9 Disember 2019. Cikgu Ishak Hassan akan mengetuai delegasi rombongan untuk menyempurnakan majlis tersebut. Majlis ini akan didahului dengan acara menandatangan MoU di antara PSSGM dengan GAF. Semua ahli rombongan membiayai pengangkutan, makan dan penginapan masing-masing kecuali Hajah Siti Fadhilah Dato’' MeoAbdul Rahman.

 

v    Dimaklumkan bahawa lantikan Imam Khalifah Negeri adalah dalam kalangan Menteri Besar atau Ketua Menteri Negeri masing-masing. Tujuan dasar ini adalah untuk memudahkan pengurusan PSSGM negeri mendapat bantuan dan sokongan kemudahan (tenaga, lojistik dan kewangan) bantuan pihak berkenaan.

 

v    Sekiranya jawatan Menteri Besar atau Ketua Menteri bertukar tangan maka pegawai baru akan disandang. Oleh keranan sandang Imam Khalifah Negeri adalah sandang berjawatan, maka Menteri Besar atau Ketua Menteri yang akan disandangkan hendaklah terlebih dahuludiperlimau. Pihak pengurusan adat negeri boleh membenarkan bekas Menteri Besar atau Ketua Menteri memakai sandangnya tetapi tidak membawa kuasa sandang berkenaan atau menggantikan sandang tersebut dengan sandang kehormat Mahkota Agong Seri Bintang  Pelangi

 

v    Ahli Lembaga Waris Amanah PSSGM dikekalkan jika berlaku gabungan di antara PSSGM dengan PSSGMK. Rasionalnya ialah Ahli Lembaga Waris Amanah PSSGM adalah yang ditunjuk dan dilantik (disandangkan) oleh Waris Mutlak Gayong Malaysia, manakala yang lainnya tidak melalui proses berkenaan dan dalam masa yang sama bilangan ahli sandang tersebut telahpun mencukupi (kecualisatu).

 

 

25 Nov 2018

       Pada mesyuarat Lembaga Waris Amanah Kali ke 4, 10 Nov. 2018, telah diingatkan kepada semua ahlinya supaya terus menjaga institusi yang berfungsi dan bertindak atas nama pewaris badan Dato’ Meor Abdul Rahman din Daeing Uda Md Hashim ini. Kuasa yang dibawa oleh setiap ahli adalah mewakili Allahyarham, dan tiada kuasa yang lebih tinggi dari itu dalam persilatan Silat Seni Gayong Malaysia.  Setiap ahli dilantik dan disandangkan oleh Allahyarham sendiri atau Wakil Mutlak, iaitu waris langsung dari keturunannya apabila ketiadaan Allahyarham kelak.

       Lembaga Waris Amanah adalah sebuah badan yang diwujudkan oleh Allahyarham Dato’ Meor Abdul Rahman melalui surat yang bertarikh 8 Sept. 1989.  Surat itu menjelaskan bahawa Silat Seni Gayong Malaysia hendalah dipimpin dan ditentukan penerusannya oleh sebuah badan.  Badan ini diberi nama Lembaga Waris Amanah Silat Seni Gayong Malaysia.

       Ahli kepada badan ini pada peringkat pertamanya ialah seramai 3 (tiga) orang.  Dalam surat yang sama telah menyatakan bahawa apabila ketiga-tiga ahli ini tiada (meninggal dunia) maka hendaklah dinamakan seramai 7 (tujuh) orang dilantik untuk menganggotai badan tersebut.  Mereka yang dilantik hendaklah dalam kalangan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang pelajaran dan adat istiadat Silat Seni Gayong Malaysia.

       Justeru ini bermakna setiap ahli dilarang untuk menganggotai mana-mana badan pengurusan yang menyebabkan perlu melaksanakan tanggung jawab atau kerja atas sebab arahan pemegang jawatan yang lebih tinggi dalam struktur badan berkaitan.  Ahli Lembaga Waris Amanah boleh menjadi penasihat (ex-officio) jika keadaan memerlukan atau apabila diminta.

       Bagi meningkat kewibawaan Lembaga Waris Amanah, maka ahli-ahli ini dikehendaki untuk terus menerus menjaga diri masing-masing dari terdedah melakukan perbuatan atau membuat kenyataan yang boleh menjejas kewibawaan diri dan badan yang dianggotai ini. Gurulatih dan badan pengurusan Silat Seni Gayong Malaysia dengan ini diminta supaya sama-sama mengambil maklum dasar yang dinyatakan dan mengambil langkah yang bersesuaian untuk menjaga martabat ahli Lembaga Waris Amanah dan badan Lembaga Waris Amanah itu sendiri.


PAPARKAN BERITA DAN AKTIVITI SETEMPAT ANDA DI LAMAN WEB RASMI WWW.GAYONG.COM.MY

Anda boleh menghantar berita aktiviti berserta gambar aktiviti anda ke email

pssgm@gayong.com.my

Setiap artikel yang dihantar perlulah disertakan bersama:
Tajuk aktiviti
Penerangan aktiviti
Gambar aktiviti
Gelanggang/lokasi
Nama berserta No. Keahlian

 

Setiap artikel yang dihantar akan disaring oleh bahagian editor laman web

**Jom meriahkan Laman Web Rasmi kita**