Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

Berita/Aktiviti

19 Nov 2018

     Lembaga Waris Amanah telah mengadakan mesyuarat kali ke 4 pada 10 Nov 2018. Beberapa  isu  semasa  pengurusan  Silat  SeniGayong Malaysia telah menjadi tumpuan perbincangan. Antaranya telah menyentuh perkara-perkara berikut:

 

v    Semua ahli diingatkan akan fungsi ahli Lembaga Watis Amanah. Sandang  yang dipakai oleh setiap ahli adalah yang tertinggi dalam lanskap struktur adat Silat Seni Gayong Malaysia. Ini bermakna pemegang sandang tidak layak  untuk memegang mana-mana jawatan dalam badan Lembaga Beradat, Majlis Gurulatih mahupun Pentadbiran kecuali sebagai Penasihat(ex-officio)

 

v    Kini terdapat kekeliruan mengenai fungsi Badan Beradat, Majlis Gurulatih dan Pentadbiran. Dengan demikian perlu diadakan seminar penerangan mengenai fungsi, peranan dan bidang kuasa badan-badan ini kepada pengurus-pengurus badan ini dengansegera.

 

v    Badan-badan Beradat Negeri digesa supaya melaksanakan aktiviti bagi menentukan pemegang jawatan dan sandang jelas akan peranan masing- masing. Setakat ini Buku Panduan Adat telah disediakan sebagai rujukanasas. Namun begitu sebuah surat pekeliling adat sedang disediakan dalam masa terdekat bagi memperincikan tugas-tugas pemegang jawatanadat.

 

v    Dimaklumkan bahawa Gayong Australia Federation akan mengadakan majlis penyampaian sandangnya pada 9 Disember 2019. Cikgu Ishak Hassan akan mengetuai delegasi rombongan untuk menyempurnakan majlis tersebut. Majlis ini akan didahului dengan acara menandatangan MoU di antara PSSGM dengan GAF. Semua ahli rombongan membiayai pengangkutan, makan dan penginapan masing-masing kecuali Hajah Siti Fadhilah Dato’' MeoAbdul Rahman.

 

v    Dimaklumkan bahawa lantikan Imam Khalifah Negeri adalah dalam kalangan Menteri Besar atau Ketua Menteri Negeri masing-masing. Tujuan dasar ini adalah untuk memudahkan pengurusan PSSGM negeri mendapat bantuan dan sokongan kemudahan (tenaga, lojistik dan kewangan) bantuan pihak berkenaan.

 

v    Sekiranya jawatan Menteri Besar atau Ketua Menteri bertukar tangan maka pegawai baru akan disandang. Oleh keranan sandang Imam Khalifah Negeri adalah sandang berjawatan, maka Menteri Besar atau Ketua Menteri yang akan disandangkan hendaklah terlebih dahuludiperlimau. Pihak pengurusan adat negeri boleh membenarkan bekas Menteri Besar atau Ketua Menteri memakai sandangnya tetapi tidak membawa kuasa sandang berkenaan atau menggantikan sandang tersebut dengan sandang kehormat Mahkota Agong Seri Bintang  Pelangi

 

v    Ahli Lembaga Waris Amanah PSSGM dikekalkan jika berlaku gabungan di antara PSSGM dengan PSSGMK. Rasionalnya ialah Ahli Lembaga Waris Amanah PSSGM adalah yang ditunjuk dan dilantik (disandangkan) oleh Waris Mutlak Gayong Malaysia, manakala yang lainnya tidak melalui proses berkenaan dan dalam masa yang sama bilangan ahli sandang tersebut telahpun mencukupi (kecualisatu).

 

 

25 Nov 2018

       Pada mesyuarat Lembaga Waris Amanah Kali ke 4, 10 Nov. 2018, telah diingatkan kepada semua ahlinya supaya terus menjaga institusi yang berfungsi dan bertindak atas nama pewaris badan Dato’ Meor Abdul Rahman din Daeing Uda Md Hashim ini. Kuasa yang dibawa oleh setiap ahli adalah mewakili Allahyarham, dan tiada kuasa yang lebih tinggi dari itu dalam persilatan Silat Seni Gayong Malaysia.  Setiap ahli dilantik dan disandangkan oleh Allahyarham sendiri atau Wakil Mutlak, iaitu waris langsung dari keturunannya apabila ketiadaan Allahyarham kelak.

       Lembaga Waris Amanah adalah sebuah badan yang diwujudkan oleh Allahyarham Dato’ Meor Abdul Rahman melalui surat yang bertarikh 8 Sept. 1989.  Surat itu menjelaskan bahawa Silat Seni Gayong Malaysia hendalah dipimpin dan ditentukan penerusannya oleh sebuah badan.  Badan ini diberi nama Lembaga Waris Amanah Silat Seni Gayong Malaysia.

       Ahli kepada badan ini pada peringkat pertamanya ialah seramai 3 (tiga) orang.  Dalam surat yang sama telah menyatakan bahawa apabila ketiga-tiga ahli ini tiada (meninggal dunia) maka hendaklah dinamakan seramai 7 (tujuh) orang dilantik untuk menganggotai badan tersebut.  Mereka yang dilantik hendaklah dalam kalangan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang pelajaran dan adat istiadat Silat Seni Gayong Malaysia.

       Justeru ini bermakna setiap ahli dilarang untuk menganggotai mana-mana badan pengurusan yang menyebabkan perlu melaksanakan tanggung jawab atau kerja atas sebab arahan pemegang jawatan yang lebih tinggi dalam struktur badan berkaitan.  Ahli Lembaga Waris Amanah boleh menjadi penasihat (ex-officio) jika keadaan memerlukan atau apabila diminta.

       Bagi meningkat kewibawaan Lembaga Waris Amanah, maka ahli-ahli ini dikehendaki untuk terus menerus menjaga diri masing-masing dari terdedah melakukan perbuatan atau membuat kenyataan yang boleh menjejas kewibawaan diri dan badan yang dianggotai ini. Gurulatih dan badan pengurusan Silat Seni Gayong Malaysia dengan ini diminta supaya sama-sama mengambil maklum dasar yang dinyatakan dan mengambil langkah yang bersesuaian untuk menjaga martabat ahli Lembaga Waris Amanah dan badan Lembaga Waris Amanah itu sendiri.

25hb November 2018

 

       Adalah dimaklumkan bahawa PSSGM tidak ada mengeluarkan apa-apa kenyataan hasutan dan kebencian didalam mana-mana media sosial. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ini merupakan satu fitnah kepada PSSGM. Satu lapuran polis telah dibuat atas fitnah tersebut (No Repot : TAMAN PELANGI/009928/18)

 

Setiausaha Agung

Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia (PSSGM)

 

 

14 Nov 2018

       Mesyuarat Majlis Perlimau Kebangsaan pada 29 April 2017 dan pada 4 Ogos 2018 telah menetapkan bahawa kadar kutipan yuran untuk penyertaan acara Perlimau Tapak dan Perlimau Seni kekal pada kadar yang ditetapkan sebelum ini.  Kadar yang ditetapkan ialah:

 

i.                     Perlimau Tapak (L)   -              RM 11.50 + RM 5.00 (sijil)

ii.                   Perlimau Seni (L)     -              RM 21.50 + RM 5.00 (sijil)

iii.                 Perlimau Seni (W)    -              RM 11.50 + RM 5.00 (sijil)

 

       Dari  kadar yang dinyatakan  ini ditetapkan bahawa RM 5.50 dari perkara i dan iii, dan perkara ii sebanyak RM 7.50 diserahkan kepada Waris Allahyarham Dato’ Meor Abdul Rahaman iaitu Hajah Siti Fadhilah Dato’ Meor Abdul Rahman.  Baki dari kutipan ini hendaklah diagihkan pula atas budibicara Lembaga Beradat Negeri (LBN).  Agihan kutipan ini boleh diagihkan untuk keperluan pengurusan Wakli Perlimau Tapak/Seni, Gelanggang, Gurulatih, Kapit Jinjang dan lain-lain yang difikirkan perlu oleh pengurusan LBN masing-masing.

       Agihan yang diperuntukan kepada Waris Dato’ Meor Abdul Rahman boleh diserahkan secara terus (dengan tangan) oleh Wakil Perlimau Tapak/Seni atau dimasukkan ke dalam akaun Bendahari Agong PSSGM, manakala baki kutipan seterusnya diserahkan kepada penerima-penerima pada kadar yang ditetapkan oleh pengurusan LBN.

       Semua pesilat (murid) yang melalui acara Perlimau Tapak/Seni dikehendaki menerima Sijil Adat Perlimau.  Sijil ini boleh diperolehi dari SUA PSSGM  dengan bayaran RM 5.00.  Dokumen tersebut adalah rujukan rasmi pesilat telah  diperlimaukan (layak mempelajari ilmu Silat Seni Gayong).  Urusan untuk mendapat sijil ini hendaklah diselaraskan oleh Gurulatih gelanggang yang terlibat.  Bayaran sijil hendaklah disalurkan kepada Akaun Bendahari Agong PSSGM.

       LBN diberi kebenaran untuk menambah kadar kutipan pada jumlah yang munasabah jika terdapat keperluan yang jelas.  Jumlah kutipan hendaklah diputuskan oleh LBN. dan hendaklah memastikan semua rekod kutipan dan agihan dibentang dan disahterima dalam mesyuarat pengurusan LBN masing-masing.   Tatacara menyimpan kira-kira kewangan ini hendaklah mengikut piawaian standard yang diperakui.

 

13 Nov 2018

       Umum maklum bahawa, terutamanya dalam kalangan komuniti Silat Seni Gayong amat menekankan pengamalan adat dan adab dalam penganjuran aktivitinya.  Allahyarham Dato’ Meor Abdul Rahamn menurunkan pelajaran Silat Seni Gayong bersekali dengan adat istiadat yang berkaitan.  Kedua-dua unsur ini membentuk pula adab dan akhirnya melahirkan rupa bentuk jati diri manusia yang diidamkan oleh masyarakat Melayu khususnya dan  insan yang menyumbang kepada kemakmuran bumi ini amnya.

       Pada hari ini didapati ramai dalam kalangan gurulatih Silat Seni Gayong tidak memahami kehendak ini, dan terdapat kejadian  perkara adat istiadat dan adab tidak dilaksanakan dan dijaga dengan teliti.  Ini mengakibatkan berlakunya hakisan nilai-nilai yang diterapkan melalui acara dan aktiviti yang dianjurkan, dan dalam masa yang sama berlaku juga nilai-nilai yang didokong oleh acara dan aktiviti tidak kesampaian kepada pesilat-pesilat. Antara nilai penting yang terhakis atau tidak tersentuh dijiwa pesilat ialah semangat setia kawan, patuh kepada arahan, disiplin, menghormati guru, semangat kerjasama, bersungguh dalam segala perbuatan dan bertanggungjawab kepada amanah yang diberi.

       Acara adat istiadat yang lazimnya dianjurkan dalam kegiatan Silat Seni Gayong ialah Perlimau Tapak/Seni, pemakaian pakaian (latihan dan rasmi), Khatam Keris, Khatam Lembing, penyampaian Sandang, bergelanggang (adat membuka/ menutup latihan di gelanggang), mengambil tapak, dan angkat hormat guru/pemimpin.  Kesemua aktiviti ini mempunyai kaedah dan caranya disamping ada diantaranya melibatkan perkara cara gaya pakaian, warna kain, alat dan perkakasan, tutur kata, bacaan doa dan surah-surah pilihan Al Quran, dan lafaz akad dan ikrar.  Setiap perlakuan serta alat/bahan yang digunakan mempunyai sebab dan musababnya yang harus difahami oleh bukan sahaja gurulatih bahkan juga pesilat-pesilat.  Penghayatan kepada acara adat istiadat akan melakarkan rupa bentuk pengamal Silat Seni Gayong jika para gurulatih melaksanakannya dengan berterusan, teratur dan bertanggungjawab.

       Lembaga Beradat Kebangsaan menyeru agar penyampaian ilmu Silat Seni Gayong bukan semata-mata pelajaran silat sahaja tetapi harus disokong dengan aktiviti adat istiadat yang berkaitan.  Setiap pelajaran silat dan acara adat istiadat perlu disampaikan dengan kupasan falsafah dan matlamatnya bersesuaian pada peringkat kematangan pesilat. Dalam hal ini,  para gurulatih mesti bersedia untuk mengikuti sesi-sesi bimbingan (bengkel/kursus/seminar) dalam bidang yang dinyatakan bagi meningkatkan ilmu dan kefahaman.  Tanggungjawab gurulatih bukan semata-mata mengajar silat tetapi juga mendidik dan membimbing jati diri pesilatnya.

 


PAPARKAN BERITA DAN AKTIVITI SETEMPAT ANDA DI LAMAN WEB RASMI WWW.GAYONG.COM.MY

Anda boleh menghantar berita aktiviti berserta gambar aktiviti anda ke email

pssgm@gayong.com.my

Setiap artikel yang dihantar perlulah disertakan bersama:
Tajuk aktiviti
Penerangan aktiviti
Gambar aktiviti
Gelanggang/lokasi
Nama berserta No. Keahlian

 

Setiap artikel yang dihantar akan disaring oleh bahagian editor laman web

**Jom meriahkan Laman Web Rasmi kita**