Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

Susunan bengkung dari awal pembelajaran di dalam Silat Seni Gayong, setiap kenaikan peringkat kenaikan bengkung, ahli gayong perlu menjalani ujian kenaikan bengkung mengikut kepada tahap sukatan pelajaran bagi setiap bengkung.

01. Hitam Mulus

02.  Awan Putih

03.  Pelangi Hijau

04.  Pelangi Merah

05.  Pelangi Merah Cula I

06.  Pelangi Merah Cula II

07.  Pelangi Merah Cula III

08.  Pelangi Kuning

09.  Pelangi Kuning Cula I

10.  Pelangi Kuning Cula II

11.  Pelangi Kuning Cula III

12.  Pelangi Kuning Cula IV

13.  Pelangi Kuning Cula V

14.  Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti I

15.  Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti II

16.  Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti III

17.  Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti IV

18.  Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti V

19.  Harimau Pelangi Hitam Cula Sakti VI

Bengkung Kategori Kanak-Kanak

Kanak-kanak yang berusia dibawah 12 tahun juga mempunyai tingkatan bengkungnya mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Berikut merupakan susunan bengkung kategori kanak-kanak:

01. Hitam Mulus

02. Awan Putih Cula Hijau

03. Awan Putih Cula Merah

04. Awan Putih Cula Kuning

05. Awan Putih Cula Hitam 

Seorang kanak-kanak diperingkat Bengkung Awan Putih Cula Hitam, ia bersamaan dengan Bengkung Pelangi Hijau bagi kategori dewasa apabila kanak-kanak ini menambah pelajaran buah kombat, kunci mati dan pentas

Bengkung Kejurulatihan

Bengkung kejurulatihan diberikan kepada ahli gayong yang telah mengikuti kursus kejurulatihan dan layak untuk melatih ahli-ahli gayong lain. Tanda kejurulatihan ini boleh dilihat dengan tanda warna merah panjang pada bengkung seperti contoh dibawah:

Contoh tanda calit Kejurulatihan pada bengkung Pelangi Kuning Cula V dan bengkung Pelangi Hitam Cula Sakti VI