Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

16 Jan 2017

     Bagi tujuan memperkemaskan pengurusan pengeluaran dan penganugerahan sandang kebesaran Silat Seni Gayong Malaysia, sijil iringan yang dikurniakan akan didaftar cetak oleh pihak Ibu Pejabat.  Mereka yang menerima sandang juga turut akan dibekalkan dengan Buku Peraturan Adat bagi menjelaskan jenis dan fungsi sandang dalam sistem pengurusan Silat Seni Gayong Malaysia.  Peraturan ini ditetapkan untuk mengelak dari berlakunya penganugerahan berlaku sewenang-wenangnya kepada anggota masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dari kalangan orang-orang Gayong yang dikatakan  mempunyai autoriti dan berpengetahuan mengenai penganugerahan sandang kebesaran Gayong Malaysia.

     Terdapat 13 jenis sandang berjawatan, 8 jenis sandang kehormat dan 3 jenis sandang khas.  Setiap jenis sandang ini mempunyai fungsi dan kriteria penyandangnya tersendiri. Kajian sedang dibuat untuk mengenalpasti batasan penganugerahan sandang pada peringkat pusat, negeri dan daerah dari aspek penyampai dan jenis sandangnya.  Sebarang aktiviti berkaitan buat masa ini, diminta semua pihak yang berhasrat untuk menganjur aktiviti berkaitan supaya merujuk kepada Lembaga Beradat Kebangsaan (LBK).