Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

LELAKI & WANITA (DEWASA)

Bengkung

Gerakan

Golongan

Elakan

Kombat

(Serangan Anak harimau)

Kunci Mati

Pentas Hidup

Tenggiling Anak Harimau

Tempur Bebas

Asas

Bahagian 1

10

Bahagian 1

-

-

-

Bahagian 1

-

Awan Putih

Bahagian 2

21

Bahagian 2

1 – 7

-

1

Bahagian 2

1 lawan 1

Pelangi Hijau

Bahagian 3

31

Bahagian 3

8 – 14

-

2

Bahagian 3

1 lawan 2

Pelangi Merah

Bahagian 4

41

Bahagian 4

15 – 21

-

3

Bahagian 4

1 lawan 3

Pelangi Merah I

Bahagian 5

51

Bahagian 5

-

1 – 7

4

Bahagian 5

1 lawan 4

Pelangi Merah II

-

-

Bahagian 6

-

8 – 14

5

-

1 lawan 5

Pelangi Merah III

-

-

Bahagian 7

-

15 – 21

6 & 7

-

-

Pelangi Kuning

SENI  SIMBAT SUK 

Pelangi Kuning I

SENI PISAU

Pelangi Kuning II

SENI TONGKAT PANJANG

Pelangi Kuning III

SENI PARANG PANJANG

Pelangi Kuning IV

SENI KERIS

Pelangi Kuning V

SENI LEMBING

Pelangi Hitam I

SENI YOI

Pelangi Hitam II

SENI SELIGI

Pelangi Hitam III

SENI CINDAI

Pelangi Hitam IV

SENI SUNDANG LIPAS

Pelangi Hitam V

SENI BELIAN

                                                                                                                                    

   

LELAKI & PEREMPUAN (KANAK-KANAK)

Bengkung

Asas Gerakan

Golongan

Asas Elakan

Kombat

Tenggiling Anak Harimau

Asas

Bah 1 (No. 1 – 4)

-

Bah 1 (No. 1 – 4)

-

Bah 1

Awan Putih Cula Hijau

Bah 1 (No. 5 – 7)

10

Bah 1 (No. 5 – 7)

-

Bah 2

Awan Putih Cula Merah

Bah 2 (No. 1 – 4)

-

Bah 2 (No. 1 – 4)

-

Bah 3

Awan Putih Cula Kuning

Bah 2 (No. 5 – 7)

21

Bah 2 (No. 5 – 7)

-

-

Awan Putih Cula Hitam

Bah 3 (No. 1 – 4)

-

Bah 3 (No. 1 – 4)

1 – 3

-

 

  

TENGGILING ANAK HARIMAU 

BAHAGIAN

LELAKI

WAN ITA & KANAK-KANAK

Bahagian 1

Tenggiling depan 3x,

Tenggiling belakang 3x,

Bangun Lenting Ulat,

Tenggiling depan 3x,

Tenggiling belakang 3x,

Bangun Lenting Ulat,

Bahagian 2

 Tenggiling depan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kanan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kiri 1x,

Tenggiling belakang 3x,

Bangun Lenting Ulat,

 

 Tenggiling depan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kanan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kiri 1x,

Tenggiling belakang 3x,

Bangun Lenting Ulat,

 

Bahagian 3

 Tenggiling depan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kanan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kiri 1x,

Tenggiling belakang 3x,

Bangun Lenting Ulat,

 Lenting Pacat ke depan 3x

 

 Tenggiling depan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kanan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kiri 1x,

Tenggiling belakang 3x,

Bangun Lenting Ulat,

 Lenting Pacat ke depan 1x

 

Bahagian 4

Tenggiling depan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kanan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kiri 1x,

Tenggiling belakang 3x,

Bangun Lenting Ulat,

 Lenting Pacat ke depan 3x

Lenting Pacat ke belakang 3x,

 

-

Bahagian 5

 Tenggiling depan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kanan 1x,

Tenggiling depan senjata di tangan kiri 1x,

Tenggiling belakang 3x,

Bangun Lenting Ulat,

Lenting Pacat ke depan 3x

Lenting Pacat ke belakang 3x,

Lenting Udara ke depan 1x,

Lenting Udara ke belakang 1x,

 

-

 

JADUAL LOMPATAN

 

LELAKI ( DEWASA)

Bengkung

Roda

Hambur

Mangsa

Hambur Terus

Gelung

Rukuk

Lain-lain

Asas

3x depan

3x belakang

1 orang

1 orang

-

-

-

Awan Putih

- sama -

3 orang

3 orang

1 baris

-

-

Pelangi Hijau

- sama -

5 orang

5 orang

2 baris

1 baris

-

Pelangi Merah

- sama -

7 orang

7 orang

3 baris

2 baris

Lompat pagar & lompat dahan

Pelangi Merah I

- sama -

- sama -

- sama -

- sama -

3 baris

- sama -

Pelangi Merah II & III

- sama -

- sama -

- sama -

- sama -

- sama -

- sama -

 

 

WANITA ( DEWASA)

Bengkung

Roda

Hambur

Mangsa

Hambur Terus

Gelung

Rukuk

Lain-lain

Asas

3x depan

3x belakang

1 orang

1 orang

-

-

-

Awan Putih

- sama -

2 orang

2 orang

1 baris

-

-

Pelangi Hijau

- sama -

3 orang

3 orang

2 baris

-

-

Pelangi Merah

- sama -

- sama -

- sama -

3 baris

-

-

Pelangi Merah I - III

- sama -

- sama -

- sama -

- sama -

-

-

 

 

LELAKI & PEREMPUAN (KANAK-KANAK)

Bengkung

Roda

Hambur

Mangsa

Hambur Terus

Gelung

Rukuk

Lain-lain

Asas

3x depan

3x belakang

1 orang

1 orang

-

-

-

Awan Putih Cula Hijau

- sama -

2 orang

2 orang

1 baris

-

-

Awan Putih Cula Merah

- sama -

3 orang

3 orang

2 baris

-

-

Awan Putih Cula Kuning

- sama -

- sama -

- sama -

3 baris

-

-

Awan Putih Cula Hitam

- sama -

- sama -

- sama -

- sama -

-

-