Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

STRUKTUR ADAT KEBANGSAAN

Sebuah Lembaga Beradat Kebangsaan ditubuhkan bagi menggerakkan fungsi organisasi di bawah dan menjalankan aktiviti adat istiadat Silat Seni Gayong di peringkat kebangsaan.

 


STRUKTUR ADAT NEGERI

Sebuah Lembaga Beradat Negeri ditubuhkan bagi menggerakkan fungsi organisasi di bawah dan menjalankan aktiviti adat istiadat Silat Seni Gayong di peringkat negeri.