Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

Berperanan mengawal dan mentadbir urusan kegurulatihan dan pelajaran Silat Seni Gayong Malaysia. Ini termasuk urusan latihan persilatan, pembangunan gurulatih dan sahsiah pesilat.

Mempunyai struktur organisasi di peringkat kebangsaan dan negeri sahaja. Badan kebangsaan adalah penentu dan pengawal dasar, manakala badan negeri adalah pelaksana dasar dan mentadbir urusan kegurulatihan negeri.

Pengerusi Majlis Gurulatih Kebangsaan dilantik oleh Lembaga Waris Amanah. Majlis Gurulatih Kebangsaan dianggotai oleh wakil-wakil Majlis Gurulatih Negeri-negeri yang akan membentuk satu jawatankuasa seperti berikut :

           • Seorang Pengerusi Seorang
           • Timbalan Pengerusi
           • 2 orang Naib Pengerusi
           • Seorang Setiausaha
           • Seorang Penolong Setiausaha
           • Seorang Bendahari
           • 5 hingga 10 orang Ahli Jawatankuasa

 

Pengerusi Majlis Gurulatih Negeri dilantik oleh Lembaga Waris Amanah. Majlis Gurulatih Negeri dianggotai oleh gurulatih Harimau Pelangi Hitam dan Pelangi Kuning yang akan membentuk satu jawatankuasa seperti berikut :

           • Seorang Pengerusi
           • Seorang Timbalan Pengerusi
           • Seorang Setiausaha
           • Seorang Bendahari
           • 5 hingga 10 orang Ahli Jawatankuasa

 

Lembaga Waris Amanah akan menjadi penasihat kepada Majlis Gurulatih Kebangsaan manakala pemegang sandang Pelangi Hitam akan menjadi penasihat kepada Majlis Gurulatih Negeri.