Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

Bertindak mengawal dan mentadbir urusan adat-istiadat dan protokol Silat Seni Gayong. Ini termasuk urusan penyampaian sandang, adat perlimau, etiket dan protokol majlis.

Mempunyai struktur organisasi di peringkat kebangsaan dan negeri sahaja. Badan kebangsaan adalah penentu dan pengawal dasar, manakala badan negeri adalah pelaksana dasar dan pentadbir urusan adat istiadat negeri.

Pengerusi Lembaga Beradat Kebangsaan dilantik oleh Lembaga Waris Amanah. Lembaga Beradat Kebangsaan dianggotai oleh wakil-wakil Lembaga Beradat Negeri-negeri yang akan membentuk satu jawatankuasa seperti berikut :

           • Seorang Pengerusi
           • Seorang Timbalan Pengerusi
           • 2 orang Naib Pengerusi
           • Seorang Setiausaha
           • Seorang Penolong Setiausaha
           • Seorang Bendahari
           • 5 hingga 10 orang Ahli Jawatankuasa

 

Pengerusi Lembaga Beradat Negeri dilantik oleh Lembaga Waris Amanah. Lembaga Beradat Negeri dianggotai oleh pemegang sandang berjawatan yang akan membentuk satu jawatankuasa seperti berikut :

           • Seorang Pengerusi
           • Seorang Timbalan Pengerusi
           • Seorang Setiausaha
           • Seorang Bendahari
           • 5 hingga 10 orang Ahli Jawatankuasa

 

Lembaga Waris Amanah akan menjadi penasihat kepada Lembaga Beradat Kebangsaan manakala Khalifah-khalifah Besar akan menjadi penasihat kepada Lembaga Beradat Negeri.