Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

BERITA TERKINI

 

Mesyuarat AMJA PSSGM SESI 2023/2025 di Kelantan 04.11.2023

 

Ahli Majlis Jawatankuasa Agung PSSGM SESI 2023/2025

 

 

Mesyuarat Agung PSSGM 2021/2023 Kali Ke-10  Di Wisma Sejarah Pada 07.10.2023

ARAHAN TETAP PENTADBIRAN PSSGM 2023

(Berpandukan kepada pindaan perlembagaan yang diluluskan pada 31.12.2019 )

 

 

1.Dasar Gabungan

 

              Dasar gabungan diantara Gelanggang , Cawangan , Bahagian Negeri dan seterusnya Kebangsaan adalah melalui pendaftaran keahlian .

 

              Perengkat Kebangsaan , perengkat pusat atau  perengkat induk adalah mempunyai maksud yang sama . 

 

 

2.Status dan Hak Ahli 

 

(a)Ahli Biasa 

 

-

Ahli yang berumur 18  tahun  dan ke atas . Ahli ini boleh  mengundi .

(b)Ahli Bersekutu

 

- 

Ahli yang berumur kurang dari 18 tahun . Ahli ini tidak boleh mengundi dan memegang jawatan  dalam pertubuhan

.

(c)Ahli Terus 

 

 

-                Ahli yang diterima terus  di perengkat Kebangsaan .

Ahli ini tidak boleh memegang jawatan atas nama cawangan atau Bahagian Negeri  serta Kebangsaan tetapi boleh menyertai aktiviti boleh menyertai aktiviti aktiviti kegurulatihan atau adat istiadat .

(d)Ahli Gabungan

 

- 

Ahli ahli dari  pusat latihan PSSGM  luar negara  .

Mereka tidak boleh mengundi dan memegang jawatan  dalam pertubuhan tetapi boleh menyertai aktiviti aktiviti kegurulatihan atau adat istiadat . 

(e)Ahli Seumur Hidup - 

Ahli ini adalah dikalangan ahli dari mana mana 

kategori a, c atau d yang membayar dan diterima kadar yuran yang telah  ditetapkan .

 

 

(f)Permohonan Ahli Seumur hidup hanya kepada ahli yang telah menjadi Ahli PSSGM sebelum ini , tidak pernah masuk mana mana Pertubuhan / Persatuan serpihan Gayong ADMAR . Jika ada ahli tersebut di minta menjadi ahli biasa dalam masa dua tahun terlebih dahulu , baru boleh memohon menjadi Ahli Seumur Hidup . Ini bagi melihat kesungguhan dan kerpercayaan mereka terlebih dahulu . 

 

3.Yuran Keahlian 

 

              Apabila permintaan seseorang untuk menjadi ahli telah diluluskan maka yuran tersebut akan dibahagikan seperti berikut :

 

(a)   Ahli Baru sebanyak RM 20.00

*  50% untuk simpanan Pertubuhan Kebangsaan.

*  25% untuk simpanan Bahagian Negeri

*  25% untuk sismpanan Cawangan Daerah

(b)   Ahli Lama sebanyak RM 10.00

*  50% untuk simpanan Pertubuhan Kebangsaan.

*  25% untuk simpanan Bahagian Negeri

*  25% untuk sismpanan Cawangan Daerah

(c)   Ahli Seumur Hidup sebanyak RM 200.00

*  50% untuk simpanan Pertubuhan Kebangsaan.

*  25% untuk simpanan Bahagian Negeri

*  25% untuk sismpanan Cawangan Daerah

 

(d)   Ahli Terus sebanyak RM 20.00 ( tanpa cawangan )

 

(d)Ahli Terus sebanyak RM 20.00 ( Cawangan Terus )

*  75% untuk simpanan Kebangsaan

*  25% untuk simpanan Cawangan Terus.

 

              Yuran Ahli Terus adalah sebanyak RM 20.00 pada setiap tahun .

 

              Bahagian Negeri atau Cawangan tidak ada hak pembahagian jika pendaftaran itu terus ke ibupejabat . Manakala Ahli tersebut pula hilang kelayakan sebagai ahli Cawangan atau Bahagian negeri . ( Mereka menjadi ahli Terus )

 

              Ahli tersebut boleh memohon untuk terlibat didalam Cawangan Cawangan seterusnya Bahagian negeri , tetapi tidak layak untuk memegang sebarang jawatan

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Pendaftaran Keahlian

 

              Setiausaha  Gelanggang atau  Gurulatih  perlu menulis nama nama ahli yang didaftarkan  di dalam excel menggunakan format yang diberikan terlebih dahulu seterusnya  menghantar  kepada Setiausaha Cawangan , Setiausaha Bahagian Negeri dan Setiausaha Agong satu salinan  melalui email.   ( email induk :

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. )

 

              Setiausaha  Gelanggang atau  Gurulatih dikehendaki menghantar borang asal  permohonan keahlian dan pembayaran yuran tahunan kepada  Cawangan .  

 

              Setiausaha Cawangan perlu menghantar borang pendaftaran ahli dalam format pdf (imbasan dengan menggunakan pengimbas pencetak) / 'scanning method' dan senarai nama excel yang telah dibuat seterusnya  menghantarnya kepada bahagian negeri dan induk  melalui email  berserta dengan slip bayaran yuran yang telah masukkan ke dalam akaun bank Bahagian Negeri dan akaun bank induk  .

 

              Apa bila Induk mendapat salinan borang ahli ( pdf) dan senarai nama excel, nombor keahlian akan dikeluarkan seterusnya menghantar salinan nombor ahli ke Bahagian Negeri untuk cetakan Kad Keahlian . Nombor keahlian adalah hak  induk yang mengeluarkan .

              Bahagian Negeri boleh mengeluarkan Kad Keahlian berdasarkan format yang diberikan oleh induk . Bagi Bahagian Negeri yang tidak berkemampuan untuk mengeluarkan Kad Keahlian sendiri , Pejabat Urusan masih boleh bertanggungjawab untuk membantu mengeluarkan Kad Keahlian ( atas permohonan ) 

 

              Borang permohonan  keahlian yang  asal akan disimpan oleh pihak Cawangan tetapi Cawangan juga boleh menghantar melalui pos borang asal berkenaan ke Induk ( Pejabat Urusan) untuk simpanan . 

              Setiausaha  Cawangan menghantar borang pendaftaran ahli dalam format pdf (imbasan dengan menggunakan pengimbas pencetak) / 'scanning method'  melalui email  terus ke induk tanpa salinan ke Bahagian Negeri    akan  didaftarkan  sebagai

AHLI CAWANGAN TERUS . 

 

              Setiausaha  Gelanggang atau  Gurulatih yang menghantar borang keahlian secara menual ( borang asal ) ke Induk tanpa melalui Cawangan atau Bahagian Negeri akan terus didaftarkan sebagai AHLI TERUS GABUNGAN  

 

              Secara mudahnya  cawangan menghantar borang keahlian ke induk , induk mengeluarkan nombor keahlian dan Bahagian Negeri membuat cetakan Kad

Keahlian . 

 


Adalah diminta semua setiausaha cawangan Bahagian Negeri dan Cawangan Daerah memastikan mempunyai salinan borang keahlian yang baru bagi diedarkan kepada ahli ahli Pertubuhan . Sila lihat laman web Pertubuhan untuk mendapatkan borang keahlian biasa dan borang keahlian Seumur Hidup . 

 

              Sebarang permohonan keahlian Gayong Malaysia Hidup hendaklah memastikan mendapat sokongan daripada pihak YDP Negeri /Jawatankuasa Negeri / YDP Induk / Ahli Majlis Jawatankuasa Agung . Sekiranya  tidak  lengkap permohonan tidak akan diproses.

 

              Walau bagaimana pun adalah diingatkan kepada semua Gelanggang dan Gurulatih, pendaftaran keahlian yang sah hanyalah diperengkat Kebangsaan  , mengikut perlembagaan pertubuhan : 

 

FASAL 4 KEAHLIAN , Perkara  (6)

 

Ahli Pertubuhan yang SAH adalah ahli yang telah diluluskan pendaftaranya di perengkat PUSAT

 

              Yuran tahunan hendaklah dijelaskan tidak lewat dari 31 Mac pada setiap tahun. Walau bagaimana pun pendaftaran keahlian baru akan dibuat sepanjang tahun .

 

 

 

5.Sijil Gurulatih dan Pembantu Gurulatih

 

              Gurulatih yang bertanggungjawab mengajar haruslah seorang ahli PSSGM dan  mempunyai Sijil Gurulatih yang disahkan di perengkat Kebangsaan .

 

              Sijil Gurulatih boleh didapati dengan  bayaran RM 25.00 seorang  setahun melalui  sokongan Majlis Gurulatih Bahagian negeri atau sekurang kurang  Pengerusi Cawangan. Permohonan sijil Gurulatih harus disertakan dengan Salinan Sijil  Bengkong terkini . 

 

              Sijil Pembantu Gurulatih boleh didapati dengan bayaran RM 15.00 seorang untuk setahun dengan syarat perlu pengesahan dari Gurulatih yang dinamakan. 

 

              Semua permohonan sijil hendaklah dihantar kepada Pengerusi Majlis Gurulatih Negeri  untuk disahkan. Semua urusan hendakalah dihantar melalui email

 

              Majlis Gurulatih Negeri hendaklah menghantar borang permohonan sijil kepada Setiausaha Negeri untuk pengesahan keahlian bersama slip bayaran sijil berkenaan . 

 

Setiausaha Bahagian Negeri pula hendaklah menghantar borang permohonan sijil kepada Setiausaha Agong bagi urusan pengeluaran sijil atau Pembantu Gurulatih berkenaan .

 

              Setiausaha Agong akan menghantar semua sijil asal yang telah siap melalui pos dan email kepada Setiausaha Bahagian Negeri bagi diedarkan kepada Gurulatih / Pembantu Gurulatih . 

 

              Adalah diingatkan kepada semua Setiausaha untuk memastikan Gurulatih yang memohon sijil gurulatih sememang  mempunyai Gelanggang yang dikelolakan . 

 

Gurulatih / Pembantu Gurulatih                Majlis Gurulatih Negeri                Setiausaha Bahagian Negeri                  Setiausaha Agong (Pejabat Urusan ) melalui email berserta bayaran.

 

              Permohonan Sijil Gurulatih juga boleh menggunakan google-form  seperti link di bawah .

 

https://forms.gle/nZNBEqwoKDwveFnR6

 

• Permohonan Sijil Pembantu  Gurulatih juga boleh menggunakan google-form  seperti link di bawah .

 

                             https://forms.gle/ehtwnCybKWnhg7VU8

 

Sijil akan dikeluarkan setelah mendapat pengesahan dari Pengerusi Majlis Gurulatih Negeri atau Setiausaha Bahagian Negeri.

 

 

 

6.Pendaftaran Gelanggang 

              Sekiranya melebihi dari 5 orang ahli  yang menyertai latihan , ianya mesti  mendapatkan Sijil Gelanggang yang akan dikeluarkan oleh perengkat Kebangsaan 

@ Induk  yang sah mengikut tahun kelender yang ditetapkan ( atas akta Polis @ Keselamaatan dalam Negeri ) 

 

              Semua Gelanggang yang menjalankan aktiviti Silat Seni Gayong Malaysia adalah diwajibkan mempunyai sijil gelanggang yang juga dikeluarkan oleh perengkat Kebangsaan   . Sijil Gelanggang  perlu dihidupkan setiap tahun dengan bayaran RM 20.00 satu gelanggang  setahun dan permohonan tersebut harus bersama dengan pembayaran yuran tahunan atau yuran keahlian dari Gelanggang  . Borang permohonan Sijil Gelanggang  yang tidak  lengkap tidak akan diproses.

 

Gurulatih / Pembantu Gurulatih  hendaklah menghantar borang permohonan sijil  Gelanggang kepada Setiausaha Cawangan . Semua urusan hendakalah dihantar melalui email

 

              Setiausaha Cawangan  hendaklah menghantar borang permohonan sijil kepada Setiausaha Negeri untuk pengesahan keahlian bersama slip bayaran sijil berkenaan . 

 

              Setiausaha Bahagian Negeri pula hendaklah menghantar borang permohonan sijil kepada Setiausaha Agong bagi urusan pengeluaran sijil atau surat perlanjutan Sijil Gelanggang  berkenaan .

 

              Setiausaha Agong akan menghantar semua sijil asal yang telah siap melalui pos melalui email kepada Setiausaha Bahagian Negeri bagi diedarkan kepada Cawangan Cawangan  . 

 

Gurulatih / Pembantu Gurulatih                 Setiausaha Cawangan                 Setiausaha Bahagian Negeri                  Setiausaha Agong (Pejabat Urusan ) melalui email berserta bayaran.

 

              Permohonan Sijil Gelanggang  juga boleh menggunakan google-form  seperti link di bawah .

 

https://forms.gle/ZUXUyz7TLFXwhRP99

 

              Sijil akan dikeluarkan setelah mendapat pengesahan dari Pengerusi Majlis Gurulatih Negeri atau Setiausaha Bahagian Negeri .  

 

              Mana mana Gelanggang atau gurulatih yang mengajar tanpa sijil , pihak pentadbir bahagian negeri wajib  melapurkan kepada induk serta  pihak berkuasa tempatan dan mereka tidak dibenarkan menggunakan nama Pertubuhan untuk sebarang aktiviti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7.Sistem E-Banking

. 

Segala pembayaran  pendaftaran keahlian dan pembayaran yuran oleh Setiausaha PSSGM Negeri , hendaklah dihantar slip bayaran   melalui email  dan pembayaran melalui   Sistem E-Banking ke akaun Pertubuhan , 

                                 Nama  Akaun :            Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia.

                        No. akaun        :           562209630106

                        Nama Bank & :           Malayan Banking Berhad

                        Alamat Bank               Taman Melawati  , 53100 Kuala Lumpur

 

8.Mematuhi Perlembagaaan Pertubuhan

 

      Mana mana Cawangan atau Cawangan Bahagian Negeri yang tidak mengadakan mesyuarat agong tahunan melebihi dari dua  tahun berturut turut  , akan dihantar surat amaran  dan sekiranya masih berlanjutan ke tiga tahun ,  Cawangan tersebut akan syurkan  kepada   Jabatan Pendaftaran Pertubuhan  untuk dibatalkan . 

 

      Semua Setiausaha PSSGM Bahagian Negeri dan Cawangan di kehendaki memastikan setiap peraturan dalam pelembagaan dipatuhi antaranya :  

 

FASAL 15 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

MESYUARAT AGUNG PERTUBUHAN CAWANGAN

(1)Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Cawangan hendaklah di adakan tidak lewat dari bulan Mac setiap tahun.

 

Setiausaha Cawangan hendaklah menghantar kepada tiap-tiap ahli sekurangkurangnya 21 hari sebelum tarikh yang ditetapkan . Sekurangkurangnya satu perdua (1/2) daripada jumlah ahli-ahli cawangan yang berhak mengundi atau dua kali ganda jumlah ahli jawatankuasa cawangan Sila pastikan  menghantar  satu Salinan notis mesyuarat ke Setiausaha PSSGM Bahagian Negeri  dan Setiausaha Agong sebelum mesyuarat diadakan bagi memastikan Cawangan berkenaan layak untuk mengadakan mesyuarat Agong (Setiap Cawangan yang sah berdaftar berhak menghantar 3 orang perwakilan dengan keahlian tahunan semasa sekurang kurang 30 orang ahli ) 

Setiausaha Cawangan hendaklah menghantar kepada tiap-tiap ahli dan Setiausaha Agung satu salinan minit Mesyuarat Agung DwiTahunan Cawangan atau Mesyuarat Agung Khas dalam tempoh 3 bulan setelah selesainya mesyuarat

 

FASAL 24 MAJLIS JAWATANKUASA PERTUBUHAN NEGERI

(4)  Mesyuarat Agong Pertubuhan Negeri hendaklah diadakan dalam bulan Jun tiap tiap tahun. Tarikh, masa dan tempat mesyuarat itu akan ditetapkan oleh Majlis Jawatankuasa Pertubuhan Negeri

Tiap tiap Pertubuhan Cawangan boleh menghantar 3 wakil dalam Mesyuarat Agung Pertubuhan Negeri.

Cukup korum mesyuarat jika wakil-wakil yang hadir, dengan tidak kira bilangannya orangnya, mewakili lebih daripada setengah dari jumlah bilangan Pertubuhan Cawangan yang ada dalam negeri itu.

Mesyuarat Agong Pertubuhan Negeri hendaklah dihadiri oleh sekurang kurang dua orang Jawatankuasa Pusat atau salah seorang Jawatankuasa kanan Pusat yang dimandatkan sebagai pemerhati bagi melapurkan dan menasihat perjalanan mesyuarat .

Setiausaha Pertubuhan Negeri akan menjalankan segala perintah daripada Yang Dipertua Negeri dan Setiausaha Agong serta juga memberi laporan segala keputusan Mesyuarat Pertubuhan Negeri dan juga laporan dari Pertubuhan Cawangan kepada Setiausaha Agong.

Setiausaha Pertubuhan Negeri   hendaklah menghantar kepada tiap-tiap cawangan dan Setiausaha Agung satu salinan minit Mesyuarat Agung DwiTahunan Cawangan atau Mesyuarat Agung Khas dalam tempoh 3 bulan setelah selesainya mesyuarat.

 

 

9.Pengesahan Mesyuarat Agong

 

               Sebelum menjalankan Mesyuarat Agong , Setiausaha Cawangan atau Setiausaha Bahagian Negeri haruslah memastikan ahli yang ingin menjadi perwakilan telah membayar YURAN TAHUNAN terkini terlebih dahulu . Sila buat semakan keahlian terlebih dahulu ke Pejabat Urusan , sebelum menerima mereka menjadi perwakilan dalam Mesyuarat Agong .

 

               Sekiranya terdapat ahli yang tidak berdaftar menjadi perwakilan dalam satu satu mesyuarat agong , Mesyuarat Agong tersebut akan dianggap terbatal. Mesyuarat perlu diadakan semula .

 

               Kelayakan untuk menghantar perwakilan ke Mesyuarat Agong perengkat Kebangsaan adalah dengan menyertakan sekali slip penyata tahunan EROSESS  yang terkini .

 

               Cawangan yang menjalankan mesyuarat Agong ,  tidak cukup korum atau tidak layak mengadakan mesyuarat Agong ,  TIDAK BOLEH Menghantar sebarang USUL  dalam mesyuarat Agong perengkat Negeri atau Induk . 

 

 

10.Akaun Bank Cawangan / Bhg Negeri

 

              Setiap PSSGM  Bahagian Negeri dan Cawangan Daerah yang telah  mempunyai Akaun Bank dikehendaki menghantar   maklumat  nama Bank dan nombor akaun bank ke Pejabat Urusan setelah kelulusan pembukaan akaun  untuk  dikemaskini dalam laman web bagi memudahkan pembayar yuran secara online .

              Bendahari Cawangan atau Bendahari Negeri haruslah memastikan menggunakan alamat yang sesuai untuk mendaftar akaun bank .

 

 

11.Langkah Langkah Keselamatan

 

Pihak Cawangan dan Bahagian Negeri  adalah diingatkan agar setiap aktiviti yang dijalankan diperingkat cawangan ataupun bahagian negeri , terutama penurunan pelajaran khas atau senjata berjadual hendaklah dimaklumkan keperingkat induk @ Setiausaha Agong  bagi memastikan keselamatan dan sebarang masaalah yang timbul . Ini sebagai langkah berjaga jaga jika  sesuatu kejadian yang tidak diingini berlaku lebih lebih lagi melibatkan  perasmian program bersama orang orang kenamaan . ( Ahli Parlimen , Wakil wakil  Rakyat dan yang setara denganya,  Yang Dipertua dan  Ahli Majlis Jawatankuasa Agong  atau Ahli Lembaga Waris )

 

 

 

12.Pengurusan dan pentadbiran  

 

              Perlantikan Jawatankuasa diperingkat cawangan ataupun Bahagian Negeri hendaklah mengikut perlembagaan pertubuhan dengan memastikan jumlah jawatankuasa yang dilantik  mencukupi jumlah yang dinyatakan . 

 

              Minit mesyuarat agong tiap cawangan atau bahagian negeri hendaklah dihantar ke Setiausaha Agong satu salinan bagi memudahkan pengesahan dalam urusan sistem erosess.

 

              Perkara-perkara penting dalam mengkemaskini dalam sistem eroses adalah , 

-          tarikh mesyuarat  

-          masa mesyuarat 

-          tempat mesyuarat  

-          bilangan kehadiran  

-          bilangan keahlian keseluruhan cawangan / bahagian negeri  bagi tahun penyata.

-          Penyata kewangan 

-          Biodata  Ahli Jawatankuasa yang lengkap ( No ic , alamat tinggal , nama dan alamat majikan , no telefon , alamat email )

 

 

13.Autorati Pengurusan 

 

                     Pengurusan Gayong Malaysia melibatkan 3 badan pengurusan iaitu pentadbiran  pertubuhan , Lembaga Adat Istiadat dan Majlis Gurulatih . 

 

                     Namun begitu badan pentadbiran pertubuhan lebih diutamakan dan merupakan peneraju yang mengendalikan hal hal pengembangan dan pembangunan silat ini terutama jika melibatkan urusan dengan agensi agensi luar . 

 

                     Pentadbiran Pertubuhan merupakan badan yang berdaftar dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dijalankan .

 

              Dalam proses pengeluaran apa juga bentuk Sijil , sila pastikan orang yang betul betul bertanggungjawab telah dilantik dan  tidak melibatkan orang luar atau badan luar untuk menanda tangani sijil kecuali aktiviti penganjuran bersama .

 

              Adalah diingatkan sekali lagi kepada semu Ahli Pertubuhan akan ikrar , memohon menjadi ahli didalam Borang Keahlian 

PENGAKUAN PEMOHON “

Saya mengaku bahawa segala butiran seperti di atas adalah benar dan berjanji akan mematuhi segala arahan Pertubuhan dan Perlembagaannya. Sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini pada saya semasa mengikuti sebarang aktiviti Pertubuhan, pihak Pertubuhan dan mereka yang berkenaan tidak akan dipertanggungjawabkan.” 

 

 

 

 

14.Sumber Maklumat

 

                     Pentadbiran Pertubuhan adalah sumber rasmi segala maklumat yang dikeluarkan dan juga sumber pertama yang sepatutunya menerima maklumat untuk sebaran dalaman.

 

                     Dengan ini mana mana pihak harus merujuk ke Pentadbiran Pertubuhan terlebih dahulu untuk sebarang maklumat untuk dapat pengesahan atau kesahihan .

              Mana mana pihak boleh mengabaikan  sebarang arahan yang  dikeluarkan tanpa pengesahan dari badan pentadbir .

 

              Dengan status ini , maka badan badan lain Lembaga Adat Istidat dan Majlis Gurulatih tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan atau menghubungi pihak luar atas nama pertubuhan .Sebarang perhubungan hanyalah bertujuan untuk sebaran maklumat dalaman sahaja .

 

 

15.Surat Rasmi

 

              Penggunaan kepala surat – letter head untuk hubungan luar hanyalah terhad kepada pemegang pemegang jawatan utama dalam Pertubuhan Cawangan atau Bahagian Negeri atau Kebangsaan sahaja .

 

              Kepala surat ini perlu menyatakan perengkat pentadbiran  masing masing sama ada Pertubuhan Cawangan , Bahagian Negeri ataupun Kebangsaan .

 

              Hanya badan badan yang berdaftar sahaja dibenarkan mengeluarkan surat rasmi kepada pihak luar .

 

              Lembaga Adat Istiadat dan Majlis Gurulatih adalah badan yang ditubuhkan secara dalaman dan badan badan ini adalah badan badan yang tidak berdaftar.

 

              Surat atas nama Lembaga Adat Istiadat atau Majlis Gurulatih tidak boleh dikeluarkan untuk maksud hubungan luar . 

 

              Walau bagaimana pun surat surat oleh badan ini hanya untuk edaran dalaman seperti kepada gurulatih atau makluman kepada pentadbir PSSGM sendiri .

 

              Logo untuk kepala surat hendaklah mengikut  apa yang telah  didaftarkan didalam Perlembagaan Pertubuhan . Tidak ada mana mana pihak boleh mengubah suai leter head yang berkenaan . 

 

 

SENARAI NAMA CAWANGAN

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA

PPM 010-04-090042013

 

NEGERI 

 

CAWANGAN

MELAKA 

 

PPM-010-04-09042013000001

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA BAHAGIAN NEGERI MELAKA

1

PPM-010-04-09042013000002

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN MASJID TANAH , MELAKA

2

PPM-010-04-09042013000003

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN   DAERAH   ALOR GAJAH , MELAKA

3

PPM-010-04-09042013000004

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN RAMUAN CHINA , MELAKA

4

PPM-010-04-09042013000005

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN SUNGAI RAMBAI , MELAKA

5

PPM-010-04-09042013000024

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH MELAKA TENGAH

                    

KEDAH 

PPM-010-04-09042013000020

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI KEDAH

1

PPM-010-04-09042013000007

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH PADANG TERAP

2

PPM-010-04-09042013000008

PERTUBUHAN SILT SENI GAYONG MALAYSIA

CAWANGAN DAERAH KUALA MUDA ( SG PETANI )

3

PPM-010-04-09042013000009

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN KEDAWANG

4

PPM-010-04-09042013000013

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH LANGKAWI

5

PPM-010-04-09042013000021

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH KUBANG PASU 

6

PPM-010-04-09042013000023

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH JERLUN 

7

PPM-010-04-09042013000027

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH POKOK SENA 

8

PPM-010-04-09042013000047

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH YAN

                       

JOHOR

PPM-010-04-09042013000028

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA

CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM

1.

PPM-010-04-09042013000010

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH JOHOR BAHARU

2

PPM-010-04-09042013000011

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN PASIR GUDANG

3

PPM-010-04-09042013000012

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH KULAI JAYA

4

PPM-010-04-09042013000019

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN PERMAS JAYA

5.

PPM-010-04-09042013000033

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH BATU PAHAT 

6

PPM-010-04-09042013000052

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH KOTA TINGGI 

                                 

SELANGOR

PPM-010-04-09042013000029

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA

CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

1.

PPM-010-04-09042013000014

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH KUALA SELANGOR

2

PPM-010-04-09042013000015

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH GOMBAK

3

PPM-010-04-09042013000016

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH KLANG

4

PPM-010-04-09042013000031

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH HULU SELANGOR

5

PPM-010-04-09042013000032

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH PETALING 

6

PPM-010-04-09042013000055

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN  HULU LANGAT   

                                 

PERAK

PPM-010-04-09042013000034

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI PERAK

1

PPM-010-04-09042013000017

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH BATANG PADANG

2

PPM-010-04-09042013000018

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN SELADANG BERJUANG , MANJUNG

                                 

NEGERI SEMBILAN

PPM-010-04-09042013000035

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI SEMBILAN

1

PPM-010-04-09042013000022

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN  DAERAH PORT DICKSON 

2.

PPM-010-04-09042013000026

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH  JEMPOL , ( SERTING ) 

3.

PPM-010-04-09042013000030

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH KUALA PILAH 

4

PPM-010-04-09042013-

000048      

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN DAERAH SEREMBAN

 

 

 

                    

 

 

 

WPKL&PJ

PPM-010-04-09042013000025

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA

BAHAGIAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

1

PPM-010-04-09042013000006

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN UNIVERSITI MALAYA

 

2

 

PPM-010-04-09042013000040

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIACAWANGAN PUTRA JAYA

3

PPM-010-04-09042013000043

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIACAWANGAN TITIWANGSA 

4

PPM-010-04-09042013000049

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN WANGSA MAJU

5

PPM-010-04-09042013000050

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN CHERAS

6

PPM-010-04-09042013000051

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN SEPUTEH

7

PPM-010-04-09042013000054

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG

MALAYSIACAWANGAN LEMBAH PANTAI

                                 

PERLIS

PPM-010-04-09042013000036

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI PERLIS

PULAU PINANG

PPM-010-04-09042013000037

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA’ CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI PULAU PINANG

SARAWAK

PPM-010-04-09042013000038

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI SARAWAK

NEGERI KELANTAN

PPM-010-04-09042013000041

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI KELANTAN

WP LABUAN

PPM-010-04-09042013000042

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA CAWANGAN BAHAGIAN NEGERI WP LABUAN

 

NEGERI PAHANG

PPM-010-04-09042013-000044

PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA BAHAGIAN NEGERI PAHANG

1

PPM-010-04-09042013-000046

CAWANGAN DAERAH PEKAN

 

             

 

 

            ( LAMPIRAN )

 

FASAL 14 PENUBUHAN DAN PEMBUBARAN CAWANGAN-CAWANGAN

 

(1)          Majlis Jawatankuasa Agung boleh membenarkan penubuhan cawangan di kawasan yang mempunyai sekurang-kurangnya 30 ahli Pertubuhan. Penubuhan cawangan hendaklah dibenarkan secara bertulis oleh Pendaftar Pertubuhan  terlebih dahulu.

 

(2)          Majlis Jawatankuasa Agung boleh membubarkan cawangan:

 

(a)          Jika bilangan ahli-ahli di dalam tempoh enam bulan berturut-turut kurang daripada 30; atau

 

(b)          Jika cawangan tidak mematuhi Perlembagaan Pertubuhan atau keputusan Mesyuarat Perwakilan atau Majlis Jawatankuasa Agung atau jika

 Majlis Jawatankuasa Agung mendapatinya bersalah kerana perbuatan mencemarkan Pertubuhan.

 

(3)          Keputusan membubarkan cawangan hendaklah dengan undi terbanyak di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Agung , dengan syarat sebelum diambil keputusan membubarkan cawangan atas sebab yang disebutkan di dalam Fasal 14 (2) (b) di atas, cawangan yang berkenaan hendaklah diberi suatu notis selama 30 hari terlebih dahulu dan diberi peluang untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut.

 

(4)          Perintah pembubaran hendaklah ditandatangani oleh Setiausaha Agung. Cawangan tidak boleh bergerak mulai dari tarikh penerimaan perintah tersebut kecuali untuk urusan penyelesaian. 

 

 Sebarang cawangan yang musykil  atas  perintah pembubaran boleh, dengan kenyataan bertulis kepada Setiausaha Agung di dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penerimaan perintah tersebut, membuat rayuan kepada Mesyuarat Perwakilan. Walaupun rayuan telah dibuat namun perintah pembubaran masih berkuatkuasa sehingga dibatalkan tetapi di dalam keadaan yang sedemikian Majlis Jawatankuasa Agung boleh melantik satu jawatankuasa penjaga daripada ahli-ahli untuk menguruskan halehwal cawangan  itu sementara rayuan tersebut dipertimbangkan.

 

(5)          Jika sesuatu cawangan ditutup di atas sebab yang disebutkan dalam fasal 14 (2) (a) di atas, maka Majlis Jawatankuasa Agung hendaklah memindahkan ahli-ahli yang ada kepada cawangan yang hampir sekali, dan jika cawangan ditutup kerana sebab di dalam peraturan 14 (2) (b) di atas, maka ahli-ahli akan terhenti menjadi  ahli Pertubuhan.

 

(6)          Adalah menjadi kewajipan Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari bagi cawangan itu menyerahkan kepada Setiausaha Agung segala buku, rekod, wang dan harta-harta lainnya yang dimiliki oleh cawangan berserta dengan penyata kewangan cawangan itu daripada tarikh akhir pengemukaan penyata kewangan itu dibentangkan sehingga tarikh perintah pembubaran.

 

(7)          Jika ahli-ahli sesuatu cawangan memutuskan hendak keluar daripada Pertubuhan, maka pegawai-pegawai cawangan itu dengan serta merta mestilah menyerahkan kepada Setiausaha Agung segala buku, rekod, wang dan harta-harta lain Pertubuhan dan seterusnya menyedia dan menyerahkan penyata kewangan kepada Setiausaha Agung seperti di dalam Fasal 14 (6) di atas.

 

FASAL 15 MESYUARAT AGUNG CAWANGAN

 

MESYUARAT AGUNG PERTUBUHAN CAWANGAN

 

1           Mesyuarat Agung Cawangan hendaklah di adakan tidak lewat dari bulan Mac setiap tahun.

 

2.                  Kerja-kerja Mesyuarat Agung Cawangan ialah untuk:

(a)          Menerima        laporan            Bendahari        Cawangan       dan      penyata             kewangan

                                            Cawangan yang telah diaudit;

(b)          Memilih wakil-wakil Mesyuarat Perwakilan;

(c)          Memilih Jawatankuasa Cawangan dan Juruaudit Cawangan;

(d)          Membincangkan perkara-perkara lain yang akan dibentangkan.

 

3.                  Setiausaha Cawangan hendaklah menghantar kepada setiap ahli sekurang- kurangnya 21 hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk Mesyuarat Agung Cawangan pemberitahu awal yang menyatakan tarikh, waktu dan tempat  mesyuarat, panggilan mengemukakan cadangan untuk perbincangan dan pencalonan untuk pemilihan pegawai cawangan.

 

4.                  Pencalonan untuk pemilihan pegawai-pegawai dan cadangan untuk perbincangan di dalam Mesyuarat Agung Cawangan hendaklah disampaikan kepada Setiausaha Cawangan tidak lewat daripada 7 hari selepas penerimaan pemberitahu awal mesyuarat.

 

5.                  Setiausaha Cawangan hendaklah menghantar kepada setiap ahli sekurang-kurangnya 7 hari sebelum diadakan Mesyuarat Agung Cawangan, satu agenda termasuk salinan minit mesyuarat dan laporan aktiviti tahunan berserta dengan penyata kewangan cawangan bagi tahun lalu yang telah diaudit. Salinan dokumen- dokumen ini juga boleh diperolehi untuk dibaca oleh ahli-ahli di alamat  tempat urusan cawangan.

 

 

6.                  Sekurang-kurangnya satu perdua (1/2) daripada jumlah ahli-ahli cawangan yang berhak mengundi atau dua kali ganda jumlah ahli jawatankuasa cawangan, mengikut mana yang kurang, hendaklah hadir di dalam Mesyuarat  Agung Cawangan bagi mengesahkan perjalanan mesyuarat dan mencukupi kourum untuk mesyuarat.

 

7.                  Jika kourum tidak mencukupi selepas setengah jam daripada waktu yang telah ditetapkan untuk mesyuarat, maka mesyuarat itu hendaklah ditangguhkan kepada suatu tarikh (tidak lebih daripada 7 hari) yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Cawangan, dan jika kourum tidak cukup selepas setengah jam daripada waktu  yang ditetapkan untuk mesyuarat yang ditangguhkan itu, maka ahli-ahli berkuasa menjalankan mesyuarat tetapi tidaklah berkuasa membuat keputusan-keputusan yang melibatkan semua ahli.

 

8.                  Suatu Mesyuarat Agung Khas Cawangan hendaklah diadakan:

(a)          Atas arahan Majlis Jawatankuasa Agung ; atau

(b)          Apabila Jawatankuasa Cawangan memikirkannya mustahak;

(c)          Atas permintaan bertulis tidak kurang daripada 1/2 ahli-ahli cawangan yang berhak mengundi dengan menyatakan tujuan dan  sebab untuk mengadakan mesyuarat itu.

 

9.                  Mesyuarat Agung Khas Cawangan atas permintaan ahli-ahli hendaklah diadakan dalam tempoh 15 hari dari tarikh penerimaan permintaan mesyuarat tersebut.

 

10.              Fasal 15 (6) dan 15 (7) di dalam Perlembagaan ini berkenaan kourum dan penangguhan Mesyuarat Agung Cawangan boleh digunakan untuk Mesyuarat Agung Khas Cawangan, tetapi dengan syarat jika kourum tidak mencukupi selepas setengah jam dari waktu yang ditetapkan bagi Mesyuarat Agung Khas Cawangan atas permintaan ahli-ahli tersebut, maka mesyuarat itu hendaklah dibatalkan dan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh ini Mesyuarat Agung Khas Cawangan atas permintaan ahli-ahli dengan tujuan yang sama tidaklah boleh diadakan.

 

11.              Setiausaha Cawangan hendaklah menghantar kepada setiap ahli dan Setiausaha Agung satu salinan minit Mesyuarat Agung Cawangan atau Mesyuarat Agung Khas dalam tempoh 3 bulan setelah selesainya mesyuarat.

 

FASAL 16 JAWATANKUASA CAWANGAN

 

(1)          Setiap pengurusan Pertubuhan Cawangan akan ditadbirkan oleh satu jawatankuasa yang mengandungi:

a)            Seorang Pengerusi. (dilantik oleh Mesyuarat Agung)

 

b)            Seorang Timbalan Pengerusi (dilantik oleh Mesyuarat Agung)

 

c)            Seorang Setiausaha (dilantik oleh Pengerusi)

 

d)            Seorang Penolong Setiausaha (dilantik oleh Setiausaha)

 

e)            Seorang Bendahari

 

f)             Tidak lebih dari 10 atau tidak kurang daripada 5 orang Ahli Jawatankuasa.

 

 

(2)          Semua ahli yang berkhidmat di dalam Jawatankuasa Cawangan dan setiap pegawai yang menjalankan tugas-tugas eksekutif dalam cawangan hendaklah warganegara Malaysia dan lahir di Malaysia.

 

(3)          Nama-nama untuk jawatan-jawatan yang di atas hendaklah dicadang serta disokong dan pemilihan dijalankan dengan cara mengundi oleh ahli-ahli di dalam Mesyuarat Agung Cawangan. Semua pegawai boleh dilantik semula dua tahun sekali.

 

(4)          Fungsi Jawatankuasa Cawangan ialah mengelola dan mengaturkan kerjakerja harian Cawangan mengikut Perlembagaan Pertubuhan dan arahanarahan Majlis Jawatankuasa Agung dan Mesyuarat Perwakilan.

 

FASAL 17 TUGAS-TUGAS PEGAWAI-PEGAWAI CAWANGAN

 

(1)          Pengerusi Cawangan dalam tempoh memegang jawatannya hendaklah menjadi Pengerusi semua Mesyuarat Agung Cawangan dan semua Mesyuarat Jawatankuasa Cawangan dan bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan semua mesyuarat. Dia mempunyai undi pemutus dan hendaklah dia menandatangani minit mesyuarat bila telah diluluskan.

 

(2)          Naib Pengerusi Cawangan hendaklah memangku jawatan Pengerusi Cawangan semasa ketiadaannya.

 

(3)          Setiausaha Cawangan hendaklah menjalankan kerja-kerja cawangan mengikut Perlembagaan dan dia hendaklah menjalankan perintah-perintah Mesyuarat Agung Cawangan dan Jawatankuasa Cawangan. 

 

 Dia bertanggungjawab mengendalikan urusan surat menyurat dan menyimpan semua rekod dan dokumen Cawangan kecuali buku-buku akaun dan dokumen kewangan. Setiausaha Cawangan hendaklah menyimpan buku daftar ahli yang mengandungi maklumat terperinci ahli mengikut kategori seperti nama, tempat dan tarikh lahir, nombor kad pengenalan,pekerjaan, nama dan alamat majikan dan alamat rumah kediaman setiap ahli. Dia hendaklah hadir di dalam semua mesyuarat dan membuat catatan mesyuarat.Setiausaha Cawangan hendaklah menyampaikan kepada

Setiausaha Agung salinan minit mesyuarat tidak lewat dari 30 hari sesudah mesyuarat itu diadakan. Pemberitahuan mesyuarat hendaklah disampaikan kepada ahli-ahli tidak lewat dari 7 hari sebelum mesyuarat diadakan.

 

(4)          Penolong Setiausaha Cawangan hendaklah membantu Setiausaha Cawangan dalam menjalankan kerja-kerjanya dan memangku jawatan itu dalam masa ketiadaanya.

 

(5)          Bendahari Cawangan adalah bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Cawangan. Dia hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya di atas ketepatan penyata kewangan Cawangan yang terdiri daripada penyata penerimaan dan perbelanjaan serta kunci kira-kira.Bendahari Cawangan  akan bertanggungjawab tentang segala wang yang diterima dan dibayar bagi pihak Petubuhan, menulis serta menyimpan Buku Kira-Kira Kewangan dengan sempurnanya. Ia akan mengeluarkan resit resmi bagi segala wang yang di terima. Maka tidaklah boleh lain-lain pegawai atau kakitangan Pertubuhan di Cawangan itu menerima wang atau mengeluarkan resit dengan tidak mendapat kebenaran yang jelas yang diberikannya dengan bersurat oleh Pengerusi Cawangan pada setiap kali mereka itu di kehendaki berbuat demikian. Ia akan bertanggungjawab tentang keselamatan segala buku-buku kewangan dan surat-surat keterangan yang berkaitan di pejabat Cawangannya dengan tidak boleh dikeluarkannya buku-buku dan surat-surat keterangan dari pejabat rasmi cawangan nya dengan tidak mendapat kebenaran jelas yang diberikan dengan bersurat oleh Pengerusi pada setiap kali ia hendak mengeluarkannya. Ia akan menguruskan kira-kira bank cawangannya bersama-sama dengan Pengerusi dan Setiausaha cawangan. Ia  akan bertanggungjawab sendiri tentang wang-wang dan harta-harta Pertubuhan yang melalui cawangan nya.

 

(6)          Kewajipan Jawatankuasa Cawangan ialah menguruskan hal ehwal Cawangan menurut peraturan-peraturan Pertubuhan dan perintah-perintah oleh Majlis Jawatankuasa Agung. Jawatankuasa Cawangan akan bermesyuarat sekurang- kurangnya tiga(3) bulan sekali atau sebarang masa lain yang dikehendaki oleh Pengerusi atau dengan kehendak setengah dari bilangan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan dan cukup korum mesyuarat apabila hadir setengah dari jumlah bilangannya.

 

 

FASAL 18 KEWANGAN CAWANGAN

 

(1)          Semua wang yang dikutip di Ibu Pejabat dan Cawangan-cawangan Pertubuhan akan menjadi aset bersama Pertubuhan.

 

(2)          Mesyuarat Agung Cawangn akan menentukan dari masa ke semasa peratusan kadar yuran yang akan disimpan di Cawangan sebagai kumpulan wang Cawangan dan akan menetapkan jenis-jenis perbelanjaan yang akan menggunakan wang Cawangan.

 

(3)          Setiap Bendahari Cawangan akan menyampaikan kepada Bendahari Negeri sebelum 15hb. setiap bulan yuran-yuran yang diterima oleh cawangan setelah ditolak peratusan yang disimpan sebagai kumpulan wang Cawangan.

 

(4)          Bendahari Cawangan akan juga menyampaikan kepada Bendahari Negeri sebelum 15hb. setiap bulan suatu penyata pendapatan dan perbelanjaan serta kunci kira-kira Cawangan bagi bulan lepas.

 

 

 

(5)          Bendahari Cawangan dibenarkan menyimpan wang tunai tidak lebih daripada RM 500> (Ringgit Malaysia Lima ratus Sahaja) pada sesuatu masa. Wang yang lebih daripada jumlah itu mestilah dimasukkan di dalam tempoh tujuh hari ke dalam bank yang diluluskan oleh Jawatankuasa Cawangan. Kira-kira bank itu hendaklah  di atas nama Cawangan.

 

(6)          Segala cek atau kenyataan pengeluaran wang daripada akaun Cawangan hendaklah ditandatangan bersama oleh Pengerusi Cawangan, Setiausaha Cawangan dan Bendahari Cawangan. Walau bagaimanapun, Jawatankuasa Cawangan berhak melantik sesiapa di antara mereka sebagai pengganti untuk menandatangani cek atau pengeluaran wang Pertubuhan semasa ketiadaan mana- mana penandatangan tersebut.

 

(7)          Perbelanjaan yang lebih daripada RM 3,000.00 (Ringgit Malaysia Tiga ribu Sahaja) pada sesuatu masa tidak boleh dibayar dengan tidak diluluskan terlebih dahulu oleh Jawatankuasa Cawangan dan perbelanjaan yang lebih daripada RM 5,000.00 (Ringgit Malaysia Lima ribu Sahaja) bagi sesuatu masa tidak boleh dilakukan tanpa mendapat kebenaran Mesyuarat Agung Cawangan terlebih dahulu. Perbelanjaan yang kurang RM 3,000.00 (Ringgit Malaysia Tiga ribu Sahaja) boleh diluluskan bersama oleh Pengerusi Cawangan, Setiausaha Cawangan dan Bendahari Cawangan.

 

(8)          Penyata kewangan bagi setahun hendaklah disediakan oleh Bendahari Cawangan dan diperiksa oleh juruaudit yang dilantik di bawah Fasal 11 Perlembagaan ini dengan seberapa segeranya setelah tamat tahun kewangan. Penyata kewangan yang telah diaudit itu hendaklah diedar untuk makluman ahli-  ahli dan dikemukakan untuk diluluskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan Cawangan yang berikutnya. Setiap salinan tersebut hendaklah dibekalkan untuk makluman ahli di alamat tempat urusan Pertubuhan yang berdaftar.

 

(9)          Tahun kewangan Pertubuhan ini hendaklah bagi tempoh 12 bulan iaitu bermula dari 01 Januari.

 

(10)       Semua wang, buku dan harta-harta lain Pertubuhan yang dipegang oleh mana- mana Cawangan yang telah dibubarkan akan dihantarkan dengan segera oleh Setiausaha Cawangan kepada Setiausaha Agung, bersama-sama dengan penyata kewangan sebagaimana dinyatakan pada fasal 14 (6) dan 14

(7).

 

FASAL 19 PERUNTUKAN-PERUNTUKAN UMUM MENGENAI CAWANGAN

 

(1)          Di mana peruntukan khas tiada disebut di dalam Perlembagaan ini bagi perkara- perkara berhubung dengan pentadbiran Cawangan-cawangan Perlembagaan yang berkenaan mengenai pentadbiran Ibu Pejabat Pertubuhan akan diikuti sejauh mana yang sesuai.

 

(2)          Mesyuarat Perwakilan dan Majlis Jawatankuasa Agung akan memberi arahan kepada Mesyuarat Agung Cawangan mengenai pentadbirannya.

 

(3)          Tiga orang bukan Pegawai Pertubuhan ataupun calon Pegawai Pertubuhan untuk menjadi pemeriksa undi mesyuarat Agong Cawangan , mereka itu  mengawasi supaya cara-cara undi yang dijalankan adalah sebenarnya menurut cara-cara yang ditentukan dan akan mengesahkan keputusan itu.

 

(4)          Setiap orang yang berhak dalam hal kewangan Pertubuhan boleh memeriksa buku dan kira-kira Pertubuhan dan nama-nama ahli pada masa-masa yang munasabah di tempat buku-buku itu di simpan, dengan syarat membuat permintaan dengan memberi tempuh berpatutan dengan kebenaan Pegawai yang bertanggungjawab.

 

(5)          Mana mana ahli tidak boleh memegang sebarang jawatan di peringkat cawangan , bahagian negeri atau kebangsaan atau menjadi perwakilan dalam mesyuarat agung sekiranya mereka ada memegang jawatan utama didalam mana mana pertubuhan berdaftar yang ada berkaitan dengan Mahaguru Silat Seni Gayong Malaysia , Dato' Meor Abdul Rahman Bin Daing Uda Mohd Hashim atau perguruan Silat Seni Gayong.

Lembaga Adat Istiadat Kebangsaan (LAIK) 2020-2022 telah mengadakan mesyuarat pertamanya pada 24 Okt 2020 melalui sidang video bagi melantik ahli jawatankuasa nya. Kenyataan lantikan telah dimaklumkan melalui surat pekeliling adat SPA Bil 9/2020 bertarikh 25 Okt 2020 (rujuk laman (page) Surat Pekeliling Adat). Mesyuarat yang telah diadakan turut mengukuhkan struktur pengurusan adat dengan mengekalkan pimpinan biro Majlis Perlimau Kebangsaan Tuan Haji Mohd Sani Morni, dan Biro Sandang En Md Ezhar Abas sebagai pengerusi biro-biro berkaitan.

Atas tujuan yang sama, En Rosman Sukim telah dilantik sebagai pengerusi biro Program dan Penerangan. Setiausaha LAIK, En Muhamad Akramin Zikri Ali memaklumkan bahawa En Fadzril Abdullah, En Ahmad Omar Faizul Mohamad, En Razani Hassani dan En Zainal Abidin Atan pula dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Urustadbir LAIK. Pegawai-pegawai yang dilantik ini adalah mewakili zon negeri-negeri Utara, Tengah, Timur dan Selatan. Pendekatan menggunakan wakil zon dalam Jawatankuasa Urustadbir dijangka akan dapat meningkat keberkesanan dan kecekapan pengendalian LAIK.


PAPARKAN BERITA DAN AKTIVITI SETEMPAT ANDA DI LAMAN WEB RASMI WWW.GAYONG.COM.MY

Anda boleh menghantar berita aktiviti berserta gambar aktiviti anda ke email

pssgm@gayong.com.my

Setiap artikel yang dihantar perlulah disertakan bersama:
Tajuk aktiviti
Penerangan aktiviti
Gambar aktiviti
Gelanggang/lokasi
Nama berserta No. Keahlian

 

Setiap artikel yang dihantar akan disaring oleh bahagian editor laman web

**Jom meriahkan Laman Web Rasmi kita**